Kukuruza rod 2016 - otkupljujemo; Pšenica rod 2016 - otkupljujemo; Sojino zrno rod 2016 - otkupljujemo; Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: 024/782-525 lokal 111

Usluge

Iskustvo i tehnologija preduzeća „Gebi“, koje je jedan od regionalnih lidera u oblasti proizvodnje i prodaje stočne hrane, garantuje vrhunski kvalitet svojih proizvoda. Isto važi i za paletu usluga koje nudimo:

  • ekstrudiranje
  • isporuka rinfuzne robe
  • otkup sirovina (kukuruza, ječam, stočna pšenica, itd.)
  • uvoz sirovina (riblje brašno, stočni kvasac, DKF, MKF, lucerka, itd.)
  • recepture po posebnim zahtevima
  • savetovanje
  • pomoć stručnih radnika na terenu

Dakle, osim što pružamo svojim poslovnim partnerima i potrošačima standardne usluge, odlikuje nas i prilagođavanje svakoj tržišnoj situaciji, pa nudimo i pravljenje receptura po posebnim zahtevima, a naši terenski stručnjaci su na stalnom raspolaganju. Iz godine u godinu vršimo konstantnu edukaciju, kako našeg stručnog kadra, tako i poslovnih partnera, distributera, ali i vlasnika manjih, porodičnih prodavnica koje prodaju proizvode kompanije „Gebi“. Osim stručnog i finansijskog savetovanja, usmeravanja i edukacije, kao i distribucije edukativnih flajera, sa našim saradnicima mnogo radimo na standardizaciji, kako bi svi naši partneri i distributeri bili deo sistema kvaliteta po kome smo prepoznatljivi u celom regionu.